David ingick i Högvakten vid Stockholms slott 2009. Brorsbarnen var imponerade